Vitajte na našej stránke

Bez ohľadu na to, ako si vynikajúci v umení karate a na akom stupni sa učíš, nie je nič dôležitejšie ako tvoje chovanie a tvoja ľudskosť zachovávaná v dennom živote.

Nago Oyakata, okinavský odborník na bojové umenia

Aktuality
OPÄŤ ZAČÍNAME!!!31.08.2015

NÁBOR DO ODDIELU KARATE30.08.2015

V septembri začína nábor do Oddielu Karate. Naše tréningy sú trikrát do týždňa a sú zamerané na rozvoj Vašich telesných aj duševných schopností, s možnosťou zamerať svoje snaženie na tradičné bojové umenie, ale aj na športové karate. Cvičenie je vhodné už pre deti od 5 rokov. Radi privítame aj rodičov, ktorí majú možnosť ukázať deťom svoju pevnú vôľu a ísť príkladom – teda cvičiť spolu s nimi.

Čo k tomu potrebujete? Predovšetkým chuť cvičiť, niečo dokázať a hlavne sa nevzdávať. Veď všetci sme takto začínali. Na cvičenie zo začiatku stačia tepláky a tričko.

Kedy môžete začať? Počas celého školského roka v pondelok a stredu od 16.30 hod. a v piatok od 16.00 hod.

Kde trénujeme? Na Špeciálnej základnej škole Inžinierska 24, Košice (sídlisko Terasa).

Kontakt: Július Valenta, šéftréner, tel.: 0905 753 524, email: jvalenta@centrum.sk, web: www.karate-kosice.sk


Radi Vás privítame medzi sebou.